5×5 za bolji Zagreb

Tih 5 prioriteta su sljedeći:

1. Jakuševec je bolna točka Grada Zagreba. Neophodna je izgradnja modernog centara za upravljanje otpadom koji uključuje razvrstavanje otpada i spalionicu.

2. Biciklističke staze koje su učinkovit način korištenja skupog i rijetkog prostora u urbanim sredinama. Predložit ćemo izgradnju infrastrukture visoke sigurnosti za bicikliste te povećati udio bicikliranja u gradskom prometu.

3. Sljemenska žičara mora biti u funkciji jačanja turističkih potencijala i konkurentnosti gospodarstva. Međutim, sve češće se javljaju projekti koji frekventnim žičarama rješavaju i dio urbanog prijevoza povezanog sa smanjenjem zagađenja zraka. Uz visoke postotke sufinanciranja moguće je realizirati ovakav projekt iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

4. Sava je u srcu Zagreba, ali Zagreb ne živi na Savi. Potencijal ovog prostora potpuno je zanemaren i to ćemo promijeniti. Uređenje prostora uz Savu, s aspekta zaštite okoliša te uređenja voda i vodotokova, smanjio bi rizik od izlijevanja vode i poplava. Uređenje ovog prostora, koji bi privlačio posjetitelje, šetače, rekreativce, sportaše, turiste itd. značio bi značajnu gospodarsku mogućnost za brojne sektore – ugostiteljstvo, sportske djelatnosti i klubove, kulturu itd. Zdravo življenje i zdravo starenje područja su kojima se u EU pridaje sve više značaja jer se prepoznaju društvene koristi. Sve navedeno, kao i brojni drugi aspekti, daju elemente koji ovaj projekt čine prihvatljivim za financiranje iz EU fondova.

5. I kao peti prioritet Mađerić je istaknula da će jedan od tih prioritetnih kapitalnih projekata biti uređenje i dovršenje maksimirskog stadiona. Mnoge su europske metropole korištenjem fondova uredile nogometne stadione, a najbliži primjer je mariborski stadion. Budući da je program Margarete Mađerić za Grad Zagreb vraćanje dostojanstva zagrebačkim obiteljima, istaknula je da će vratiti zagrebačke obitelji i mlade na maksimirski stadion.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.