Kategorija: Arhiva

O D L U K A O KONAČNIM I SLUŽBENIM REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE ODBORA HDZ-a GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC I IZASLANIKE NA SKUPŠTINU GRADSKE ORGANIZACIJE HDZ-A GRADA ZAGREBA

O D L U K A O KONAČNIM I SLUŽBENIM REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE ODBORA HDZ-a GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC I IZASLANIKE NA SKUPŠTINU GRADSKE ORGANIZACIJE HDZ-A GRADA ZAGREBA

O D L U K A O KONAČNIM I SLUŽBENIM REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE ODBORA HDZ-a GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC I IZASLANIKE NA SKUPŠTINU GRADSKE ORGANIZACIJE HDZ-A GRADA ZAGREBA   Odluka o službenim rezultatima izbora za PO i izbornu skupštinu GO HDZ ZAgreb_15112021

Read More O D L U K A O KONAČNIM I SLUŽBENIM REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE ODBORA HDZ-a GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC I IZASLANIKE NA SKUPŠTINU GRADSKE ORGANIZACIJE HDZ-A GRADA ZAGREBA

LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA PODRUČNOG ODBORA ORGANIZACIJE HDZ-a GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC I LISTA KANDIDATA ZA IZASLANIKE NA IZBORNU SKUPŠTINU GRADSKE ORGANIZACIJE HDZ-A GRADA ZAGREBA

LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA PODRUČNOG ODBORA ORGANIZACIJE HDZ-a GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC I LISTA KANDIDATA ZA IZASLANIKE NA IZBORNU SKUPŠTINU GRADSKE ORGANIZACIJE HDZ-A GRADA ZAGREBA

      HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA                    OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO                  GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC   Na temelju članka 55. Pravilnika o unutarstranačkim izborima u Hrvatskoj demokratskoj zajednici – integralna verzija, Ur.broj: 05-21/566 od 30. kolovoza 2021. godine i točke II. Odluke o utvrđivanju pravovaljanih kandidatura za izbor članova Područnog odbora HDZ-a gradske četvrti Črnomerec i izaslanike …

Read More LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA PODRUČNOG ODBORA ORGANIZACIJE HDZ-a GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC I LISTA KANDIDATA ZA IZASLANIKE NA IZBORNU SKUPŠTINU GRADSKE ORGANIZACIJE HDZ-A GRADA ZAGREBA