Gradska četvrt Črnomerec

 

 VIJEĆE GRADSKE ČETVRTI

 

VIJEĆNICI KONTAKT
Josip Jelić

Ljiljana Peršinec

 

Područni ured Črnomerec Zagreb

Trg Francuske Republike 15

svakoga radnog dana od 8,30 do 15,30 sati ili

na telefon 610 17 55

Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka:

Gradska četvrt Črnomerec, Trg Francuske Republike 15, 10 000 Zagreb