Izmjena poziva za sudjelovanje na izborima za članove Gradskog odbora HDZ-a Grada Zagreba, Nadzorni odbor Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba i izaslanike na Opći sabor HDZ-a s naputkom za kandidiranje

Izmjena poziva za sudjelovanje na izborima za članove Gradskog odbora HDZ-a Grada Zagreba, Nadzorni odbor Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba i izaslanike na Opći sabor HDZ-a s naputkom za kandidiranje

Screenshot_20211202-114535_Acrobat for Samsung

Screenshot_20211202-114550_Acrobat for Samsung

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.