Mjesni odbori

Mjesni odbori  GČ Črnomerec

 

Ime i prezime Funkcija Mjesni odbor
Vesna Žulj članica M.O. Ban Keglević
Toni Kaučić predsjednik M.O. Bartol Kašić
Marko Grbeš, Zita Terezija Grašovec predsjednik, članica M.O. Gornja Kustošija
Ivo Tokić član M.O. Jelenovac
Luka Pešut član M.O. Kustošija „Centar“
Danijel Vuk, Ivan Vlašić član, potpredsjednik M.O. Medvedgrad
Sandra Bregant predsjednica M.O. Sveti Duh
Josip Burek, Nenad Mustapić članovi M.O. Šestinski Dol – Vrhovec