P O Z I V i NAPUTAK na izbornu skupštinu temeljne organizacije HDZ-a “Jelenovac”

2. POZIV i DNEVNI RED izborna skupština TO HDZ-a “Jelenovac”

4. NAPUTAK o načinu, uvjetima i rokovima kandidiranja na izbornoj skupštini TO “Jelenovac

Poštovane članice i članovi Temeljne organizacije “Jelenovac”

upućujemo Vam

P O Z I V

na izbornu skupštinu temeljne organizacije

HDZ-a “Jelenovac”

koja će se održati

dana 27. rujna 2021. godine u 19:00 sati

u prostorijama mjesne samouprave Mjesni odbor “Ban Keglević” ,

Bleiwesova ulica 24/1.

te

N A P U T A K

O NAČINU, UVJETIMA I ROKOVIMA KANDIDIRANJA NA

DUŽNOSTI I U TIJELA KOJA SE BIRAJU NA IZBORNOJ SKUPŠTINI TEMELJNE ORGANIZACIJE HDZ-a JELENOVAC

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.