P O Z I V i NAPUTAK na izbornu skupštinu temeljne organizacije HDZ-a “Kustošija Centar”

Poziv na izborna skupštinu temeljne organizacije HDZ-a Kustošija Centar s dnevnim redom

NAPUTAK O NAČINU, UVIJETIMA I ROKOVIMA KANDIDIRANJA NA IZBORNIM SKUPŠTINAMA TO Kustošija Centar

 

Poštovane članice i članovi Temeljne organizacije “Kustošija Centar”

upućujemo Vam

P O Z I V

na izbornu skupštinu temeljne organizacije

HDZ-a “Kustošija Centar”

koja će se održati

u subotu, 2. listopada 2021. godine u 11:00 sati u Zagrebu, Ilica 259

te

N A P U T A K

O NAČINU, UVJETIMA I ROKOVIMA KANDIDIRANJA NA

DUŽNOSTI I U TIJELA KOJA SE BIRAJU NA IZBORNOJ SKUPŠTINI TEMELJNE ORGANIZACIJE HDZ-a KUSTOŠIJA CENTAR

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.