5×5 za bolji Zagreb

Tih 5 prioriteta su sljedeći: 1. Jakuševec je bolna točka Grada Zagreba. Neophodna je izgradnja modernog centara za upravljanje otpadom koji uključuje razvrstavanje otpada i spalionicu. 2. Biciklističke staze koje su učinkovit način korištenja skupog i rijetkog prostora u urbanim sredinama. Predložit ćemo izgradnju infrastrukture visoke sigurnosti za bicikliste te povećati udio bicikliranja u gradskom …

Read More 5×5 za bolji Zagreb