Temeljni ogranci

Ban Keglević
Vesna Žulj

Bartol Kašić
Sandra Bregant (povjerenik)

Gornja Kustošija
Damir Krznarić

Jelenovac
Ivan Matijević

Kustošija centar
Ljiljana Vuletić

Medvedgrad
Danijel Vuk
mob: +385 98 690 678
mail: danijel.vuk78@gmail.com

Sveti Duh
Sandra Bregan

Šestinski dol – Vrhovec
Karlo Šeparović
mob: +385 95 834 8692
mail: karlo.separovic@gmail.com