P O Z I V i NAPUTAK na izbornu skupštinu temeljne organizacije HDZ-a “Sveti Duh”

Poziv na izbornu skupštinu temeljne organizacije HDZ-a “Sveti Duh” s dnevnim redom 

NAPUTAK O NAČINU, UVIJETIMA I ROKOVIMA KANDIDIRANJA NA IZBORNOJ SKUPŠTINI TO “Sveti Duh

Poštovane članice i članovi Temeljne organizacije “Sveti Duh”

upućujemo Vam

P O Z I V 

na izbornu skupštinu temeljne organizacije

HDZ-a Sveti Duh

koja će se održati

u četvrtak 30. rujna 2021. godine s početkom u 19:00 sati

u prostorijama mjesne samouprave Mjesni odbor „Sveti Duh“, Dunjevac 15a.

te

N A P U T A K

O NAČINU, UVJETIMA I ROKOVIMA KANDIDIRANJA NA

DUŽNOSTI I U TIJELA KOJA SE BIRAJU NA IZBORNOJ SKUPŠTINI TEMELJNE ORGANIZACIJE HDZ-a SVETI DUH

poziv dnevni red naputak naputak_

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.